logo

Partneri

Mgr. Martina Mundierová
+421 905 799 323
martina.mundierova@mstpartners.sk

Mgr. Rastislav Skovajsa
+421 911 543 102
rastislav.skovajsa@mstpartners.sk

JUDr. Martin Timcsák
+421 905 715 532
martin.timcsak@mstpartners.sk

Advokáti

JUDr. Katarína Babiaková
katarina.babiakova@mstpartners.sk

JUDr. Jana Bajtošová
+421 911 543 106
jana.bajtosova@mstpartners.sk

JUDr. Ivan Biacovský
+421 911 543 105
ivan.biacovsky@mstpartners.sk

Mgr. Jaroslav Bratek
+421 905 906 271
jaroslav.bratek@mstpartners.sk

JUDr. Andrej Lalinský
+421 903 885 480
andrej.lalinsky@mstpartners.sk

JUDr. Stanislava Švecová
+421 911 543 108
stanislava.svecova@mstpartners.sk

JUDr. Peter Zoľák
+421 917 172 332
peter.zolak@mstpartners.sk

JUDr. Lucia Žáková
+421 911 543 104
lucia.zakova@mstpartners.sk

Advokátski koncipienti

Mgr. Natália Čičkaňová
+421 915 976 231
natalia.cickanova@mstpartners.sk

JUDr. Juraj Tkáč
+421 949 096 444
juraj.tkac@mstpartners.sk

Mgr. Zuzana Vargová
+421 911 543 103
zuzana.vargova@mstpartners.sk

Mgr. Valéria Vasiľová
valeria.vasilova@mstpartners.sk